Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!
Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!Centrum Kształcenia Ustwicznego. Działamy od 30 lat!
utw

Aktualności | O nas | Samorząd Słuchaczy | Kontakt 

Aktualności

Zakończenie Roku Akademickiego 2013/2014

30 maja - koniec kolejnego Roku Akademickiego naszego BUTW-u.


Część oficjalna, na której były podziękowania dla najbardziej aktywnych słuchaczy naszego Uniwersytetu, podziękowania dla Dyrektora Ryszarda Kłaka oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do rozwoju tak cennej dla aktywizacji ludzi w "słusznym" wieku Placówki. Podziękowania dla artystów, którzy uświetnili swoim występem tą uroczystość. Dużo wzruszeń, wspomnień, ale i radości, że spotkamy się znowu po wakacjach. Jak przystało na zakończenie okresu nauki - wspaniała zabawa taneczna.

Miłych wakacji i do zobaczenia we wrześniu.


Wdzięczni słuchacze


 Jak wzniosłe to były chwile i jak wspaniała zabawa można zobaczyć na zdjęciach, wykonanych przez naszego niezmordowanego fotografika Kazimierza Wojtaszka.

Zobacz FOTORELACJĘ (kliknij)

2014-06-04 18:19:46
HT

VI OGÓLNOPLSKA OLIMPIADA UTW i ORGANIZACJI SENIORALNYCH.W sobotę 24 maja nasza reprezentacja uczestniczyła w VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie UTW i Organizacji Senioralnych w Łazach. Startowaliśmy we wszystkch rezgrywanych dyscyplinach sportowych. Razem z nami byli w Łazach i wystartowali pod flagą Slownii nasi goście z Novogo mesta. Jak co roku wróciliśmy z Olimpiady z medalami. Zdobyli je:

- Zdzisław Wojtuch - II miejsce i srebrny medal w pływania na dystansie 50 m stylem klasycznym (kat. 70+)

- Erwin Herman - II miejsce i srebrny medal w pływaniu na dystansie 50 m stylem klasycznyn

- Jan Cieplinski - III miejsce i brązowy medal w pływanu na dystansie 50 m stylem klasycznym (kat. 60+)

- Andrzej Dzazga - III miejsce i brązowy medal w pływaniu na dystansie 50 m stylem dowolnym (kat. 60+)

- Małgorzata Zawada - III miejsce i brązowy medal w grze w boule.

Jak co roku podczas Olimpiady panowała świetna atmosfera zarówno podczas samych zawodów, jak i wśród uczestników, których było w tym roku około 800. Nasza ekipa to 34 zawodników i zawodniczek w 10-ciu konkurencjach.

Razem w Olimpiadzie uczestniczyło 45 zespołów z Polski oraz ekipy zagraniczne ze: Słowenii, Ukrainy i Litwy.

Wyniki klasyfikacji drużynowej:

I miejsce - UTW Gliwice

II miejsce - UTW Zgierz

III miejsce - UTW Zawiercie

Za wkład w organizację Olimpiady - Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał specjalne podziękowanie i puchar Wojewody Śląskiego.

Więcej zdjęć w Galerii.

2014-05-29 09:30:40
RK

SŁOWEŃSCY WOLONTARIUSZE PRZYJECHALI DO BYTOMIA

W niedzielę 18 maja wieczorem - po trwającej cały dzień podróży - do Centrum Kształacenia Ustawicznego w Bytomiu przyjechała czwórka słoweńskcih seniorów-wolontariuszy, gości Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ich wizyta jest częścią realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Grundtvig - Wolontariat Seniorów" - projektu pt. "Miedzypokoleniowe mosty".

Wolontariusze spędzą w Polsce trzy tygodnie. W tym czasie codziennie w godzinach przedpołudniowych spotykać się będą z uczniami i słuchaczami kilku bytomskich szkół oraz słuchaczami uniwersytetu trzeciego wieku. W czasie spotkań prezentować będą swoje miasto, region i kraj. Spotkają się m.innymi z:

• słuchaczami szkół dla dorosłych działających w Centrum Ksztalcenia Ustawicznego;

• słuchaczami Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

• uczniami Państwowych Szkół Budownictwa,

• uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 6.

Oprócz spotkań w programie są także wspólne zajęcia warsztatowe:

• w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - przygotowywanie tradycyjnych potraw z regionu Dolenjska w Słowenii - z udziałem słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i uczniów ZSG-H;

• w Centrum Kształcenia Ustawicznego - rękodzieło i robótki ręczne - z udziałem słuchaczek Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

• w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu - malarstwo sztalogowe - z udziałem słuchaczek i słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Więcej informacji na stronie projektu www.volunteerbridge.eu

2014-05-23 11:36:48
RK

BYTOMSKI BRYDŻ ZWYCIĘSKI

W sobotę 17 maja 2014 w Katowicach odbył się II Turniej Brydża Sportowego zorganizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Katowicach. W Turnieju udział wzięły 24 pary, w tym 3 z reprezentaujące Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Zwyciężyła bytomska para brydżowa: Joanna Kucinska i Jerzy Niewodowski - Furowicz.

Oprócz nich nasz Uniwersytet na katowickich Turnieju reprezentowali: Ewa Tyburczyk i Zdzisław Wojtuch oraz Mirosława Gromadka i Kazimierz Wojtaszek.


2014-05-19 19:35:21
RK

ŚRODA 13 MAJA NA UNIWERSYTECIE

Wtorek 13 maja był dla słuchaczy naszego Uniwersytetu dniem bardzo intensywnym i urozmaiconym. W godzinach przedpołudniowych i okołopołudniowych jak zwykle uczestniczyli w swoich cotygodniowych zajęciach: lektoratach języków obcych i ćwiczeniach w pracowni komputerowej. Po południu zaś mieli możliwość najpierw spotkać się z panem profesorem Jerzym Buzkiem (byłym premierem rządu polskiegi i byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego), a potem zaznać przeżyć artystycznych oglądając prace malarskie wystawiane przez naszych artystów w Galerii Biura Promcji Bytomia. Poniżej krótkie informacje o obydwu tych wydarzeniach przygotowane przez Elżbietę Jabłońską-Bielińską, redaktorkę naszego miesięcznika "Trzeci Oddech".


WYKŁAD PROFESORA JERZEGO BUZKA13 maja br. licznie zebrani w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego słuchacze Bytomskiego Uuniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali wykładu profesora Jerzego Buzka. Wykładowca – polityk, profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III kadencji, premier rządu RP w latach 1997-2001, od 2004r. poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, w latach 2009-2012 jego przewodniczący, kawaler Orderu Orła Białego swoje wystąpienie  poświęcił współczesnym zagadnieniom ważnym dla Polski i Polaków. Wspomniał, że w bieżącym roku przypadają trzy istotne rocznice: 25 lat od chwili, kiedy w wyniku wyborów 4 czerwca 1989 roku Polska odzyskała pełną suwerenność, 15 lat od przyjęcia naszego kraju w poczet członków NATO i 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Podkreślił znaczenie, jakie dla naszego kraju miały te wydarzenia i omówił ich dzisiejsze efekty. Głównym tematem wykładu i pytań, z jakimi zwracali się słuchacze, były zaganiania gospodarcze i społeczne, problemy Śląska, a w szczególności Bytomia. Obecni przyjęli Gościa serdecznie, z dużym zainteresowaniem, a prowadząca spotkanie kol. Ewa Tyburczyk wyraziła nadzieję na kolejne wizyty Pana Profesora.     FOTORELACJA (kliknij)


WERNISAŻ W BIURZE PROMOCJIZorganizowany w Biurze Promocji Bytomia wernisaż stanowił swoiste podsumowanie całorocznej pracy sekcji plastycznej Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającej pod opieką Marty Hawlickiej.  Opiekunka grupy malarzy stwierdziła, że podczas przygotowań do wystawy dała swoim artystkom całkowitą swobodę zarówno w zakresie tematu, jak i techniki wykonania. Efekt był znakomity. Zaprezentowane zostały obrazy wykonane w różnej technice. Obejrzeliśmy pejzaże, martwą naturę, portrety, sceny rodzajowe, kwiaty, obiekty architektoniczne. Tłumnie przybyła na wernisaż publiczność, a wśród niej bytomscy radni, dyrektorzy szkół, przedstawiciel Wydziału Edukacju oraz oczywiście słuchacze Uniwersytetu, z uznaniem oglądali wystawione prace. Uroczystość ubarwiły występy młodziutkich muzyków – uczniów bytomskiej szkoły muzycznej. Gościem honorowym wernisażu był Profesor Jerzy Buzek, który nieco wcześniej w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego wygłosił wykład dla słuchaczy Uniwersytetu.   FOTORELACJA (kliknij)


2014-05-14 12:11:21
RK

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27